Πλήρης Καρδιολογικός Έλεγχος στη Θεσσαλονίκη(39€)

39€ Για Έναν Πλήρη Καρδιολογικό Έλεγχο με Κλινική Εξέταση από Ιατρό Καρδιολόγο, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Triplex, Διάγνωση & Χορήγηση Αγωγής –εφόσον απαιτείται!

Read more

Ηλεκτροκαρδιογράφημα και Εκτίμηση από Ειδικό Καρδιολόγο στη Θεσσαλονίκη(6€)

6€ Για Ένα Ηλεκτροκαρδιογράφημα και Εκτίμηση από Ειδικό Καρδιολόγο με την Εγγύηση Αξιοπιστίας του Αποτελέσματος που Εγγυώνται Κορυφαία συνεργαζόμενα Ιατρικά Κέντρα σε Κεντρική

Read more