Γενική Εξέταση Αίματος στη Θεσσαλονίκη(2,80€)

2,8€ Για Μία Γενική Εξέταση Αίματος, με την Εγγύηση Αξιοπιστίας του Αποτελέσματος που Εγγυώνται Κορυφαία συνεργαζόμενα Ιατρικά Κέντρα σε Κεντρική, Ανατολική και

Read more

Πλήρης Καρδιολογικός Έλεγχος στη Θεσσαλονίκη(39€)

39€ Για Έναν Πλήρη Καρδιολογικό Έλεγχο με Κλινική Εξέταση από Ιατρό Καρδιολόγο, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Triplex, Διάγνωση & Χορήγηση Αγωγής –εφόσον απαιτείται!

Read more

Αναίμακτη Αξονική Στεφανιογραφία στη Θεσσαλονίκη(275€)

275€ Για Μία Πολύτιμη Αναίμακτη Αξονική Στεφανιογραφία,που αποτελεί την Νέα Επαναστατική Διαγνωστική Εξέταση στο χώρο της Καρδιολογίας και Εκτίμηση των Αποτελεσμάτων

Read more

Έλεγχος της Καρδιακής Λειτουργίας με Triplex Καρδιάς (Υπέρηχος) στη Θεσσαλονίκη(35€)

35€ Για Έναν Πολύτιμο Έλεγχο της Καρδιακής Λειτουργίας με Triplex Καρδιάς (Υπέρηχος) και Εκτίμηση των Αποτελεσμάτων από Καρδιολόγο…στη Χαμηλότερη Τιμή.

Read more

Επίσκεψη Ιατρικής Εξέτασης σε Καρδιολόγο στη Θεσσαλονίκη(14€)

14€ Για Μία Επίσκεψη Ιατρικής Εξέτασης σε Καρδιολόγο (Κλινική Εξέταση, για Διάγνωση Καρδιολογικών θεμάτων Υγείας)…με την Εγγύηση Αξιοπιστίας του Αποτελέσματος

Read more

Έλεγχος της Καρδιακής Λειτουργίας με Τεστ Κοπώσεως, Triplex Καρδιάς (Υπέρηχος) στη Θεσσαλονίκη(50€)

50€ Για Ένα Πλήρες και Υπερπολύτιμο Πακέτο Εξετάσεων για τον Έλεγχο της Καρδιακής Λειτουργίας…στη Χαμηλότερη Τιμή…με Τεστ Κοπώσεως, Triplex Καρδιάς

Read more

Ηλεκτροκαρδιογράφημα και Εκτίμηση από Ειδικό Καρδιολόγο στη Θεσσαλονίκη(6€)

6€ Για Ένα Ηλεκτροκαρδιογράφημα και Εκτίμηση από Ειδικό Καρδιολόγο με την Εγγύηση Αξιοπιστίας του Αποτελέσματος που Εγγυώνται Κορυφαία συνεργαζόμενα Ιατρικά Κέντρα σε Κεντρική

Read more

Πλήρες Αιματολογικό και Καρδιολογικό Check up στον Χώρο σας,στη Θεσσαλονίκη(55€)

Απόλυτα Ολοκληρωμένη Προσφορά Υγείας… με Ένα Πλήρες Αιματολογικό και Καρδιολογικό Check up στον Χώρο σας & με Μέτρηση Ζωτικών Σημείων

Read more