Πλήρης Παιδιατρικός Έλεγχος Ουρολοίμωξης στη Θεσσαλονίκη(39€)

39€ Για Έναν Πολύτιμο Πλήρη Παιδιατρικό Έλεγχο Ουρολοίμωξης (Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Καλλιέργεια Ούρων, Αντιβιόγραμμα,Κλινική Εξέταση και Εκτίμηση Αποτελεσμάτων από Παιδίατρο)για

Read more

Ολοκληρωμένο Πακέτο Παιδιατρικού Ελέγχου Αναιμίας στη Θεσσαλονίκη(55€)

55€ Για Ένα Ολοκληρωμένο Πακέτο Παιδιατρικού Ελέγχου Αναιμίας με εξειδικευμένο πακέτο Εξετάσεων Αίματος και Ούρων με Ιατρική Εξέταση από Παιδίατρο και με

Read more

Παιδιατρικός Έλεγχος Ιώσεων στη Θεσσαλονίκη(20€)

20€ Για Ένα Πολύτιμο και Επίκαιρο Παιδιατρικό Έλεγχο Ιώσεων(Γενική Αίματος, Ακτινογραφία Θώρακος, Κλινική Εξέταση και Εκτίμηση Αποτελεσμάτων από Παιδίατρο) για να

Read more

Πλήρες Πακέτο Εξετάσεων Εμπύρετων Παίδων στη Θεσσαλονίκη(45€)

45€ Για Ένα Πολύτιμο και Πλήρες Πακέτο Εξετάσεων Εμπύρετων Παίδων,(Εξετάσεις Αίματος, Ούρων, Καλλιέργεια Ούρων, Αντιβιόγραμμα,Ακτινογραφία Θώρακος και Κλινική Εξέταση από

Read more

Παιδιατρικός Έλεγχος Αμυγδαλίτιδας στη Θεσσαλονίκη(35€)

35€ Για Έναν Πολύτιμο Πλήρη Παιδιατρικό Έλεγχο Αμυγδαλίτιδας (Γενική Αίματος, CRP, Καλλιέργεια Φαρυγγικού Επιχρίσματος,Test Ευαισθησίας, Κλινική Εξέταση και Εκτίμηση Αποτελεσμάτων από Παιδίατρο)

Read more

Ολοκληρωμένο Πακέτο Ελέγχου και Άμεσης Αντιμετώπισης της Παιδικής Παχυσαρκίας στη Θεσσαλονίκη(79€)

79€ Για Ένα Πλήρες, Ολοκληρωμένο και Υπερπολύτιμο Πακέτο Ελέγχου και Άμεσης Αντιμετώπισης της Παιδικής Παχυσαρκίας (με εξειδικευμένο πακέτο Εξετάσεων Αίματος, Λίπους και

Read more

Ολοκληρωμένο Πακέτο Παιδιατρικού Ελέγχου Λεμφαδενίτιδας στη Θεσσαλονίκη(39€)

39€ Για Ένα Ολοκληρωμένο Πακέτο Παιδιατρικού Ελέγχου Λεμφαδενίτιδας με εξειδικευμένο πακέτο Εξετάσεων Αίματος, με Ιατρική Εξέταση από Παιδίατρο και με Χορήγηση Θεραπευτικής

Read more