Ιατρική Εξέταση σε Ιατρό Πνευμονολόγο στη Θεσσαλονίκη(19€)

19€ Για Μία Επίσκεψη Ιατρικής Εξέτασης σε Ιατρό Πνευμονολόγο(Κλινική Εξέταση, Διάγνωση & Χορήγηση Αγωγής –εφόσον απαιτείται-) Δείτε λεπτομέρειες της προσφοράς

Read more

Πλήρης Πνευμονολογικός Έλεγχος στη Θεσσαλονίκη(59€)

59€ Για Έναν Πολύτιμο Πλήρη Πνευμονολογικό Έλεγχο, (με Σπιρομέτρηση, Οξυμετρία, Ακτινογραφία Θώρακος, Κλινική Εξέταση και Εκτίμηση Αποτελεσμάτων από Πνευμονολόγο)για να

Read more