Αναίμακτη Αξονική Στεφανιογραφία στη Θεσσαλονίκη(275€)

275€ Για Μία Πολύτιμη Αναίμακτη Αξονική Στεφανιογραφία,που αποτελεί την Νέα Επαναστατική Διαγνωστική Εξέταση στο χώρο της Καρδιολογίας και Εκτίμηση των Αποτελεσμάτων

Read more