Έλεγχος της Καρδιακής Λειτουργίας με Τεστ Κοπώσεως, Triplex Καρδιάς (Υπέρηχος) στη Θεσσαλονίκη(50€)

50€ Για Ένα Πλήρες και Υπερπολύτιμο Πακέτο Εξετάσεων για τον Έλεγχο της Καρδιακής Λειτουργίας…στη Χαμηλότερη Τιμή…με Τεστ Κοπώσεως, Triplex Καρδιάς

Read more