Πλήρης Καρδιολογικός Έλεγχος στη Θεσσαλονίκη(39€)

39€ Για Έναν Πλήρη Καρδιολογικό Έλεγχο με Κλινική Εξέταση από Ιατρό Καρδιολόγο, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Triplex, Διάγνωση & Χορήγηση Αγωγής –εφόσον απαιτείται!

Read more

Έλεγχος της Καρδιακής Λειτουργίας με Triplex Καρδιάς (Υπέρηχος) στη Θεσσαλονίκη(35€)

35€ Για Έναν Πολύτιμο Έλεγχο της Καρδιακής Λειτουργίας με Triplex Καρδιάς (Υπέρηχος) και Εκτίμηση των Αποτελεσμάτων από Καρδιολόγο…στη Χαμηλότερη Τιμή.

Read more

Έλεγχος της Καρδιακής Λειτουργίας με Τεστ Κοπώσεως, Triplex Καρδιάς (Υπέρηχος) στη Θεσσαλονίκη(50€)

50€ Για Ένα Πλήρες και Υπερπολύτιμο Πακέτο Εξετάσεων για τον Έλεγχο της Καρδιακής Λειτουργίας…στη Χαμηλότερη Τιμή…με Τεστ Κοπώσεως, Triplex Καρδιάς

Read more